• Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski

Blog

Gdy spadkodawca mieszkający w Niemczech zostawia nieruchomość w Polsce…

Gdy spadkodawca mieszkający w Niemczech zostawia nieruchomość w Polsce…

Skutkiem migracji ludności z Górnego Śląska do Republiki Federalnej Niemiec, mającej miejsce od 1970 do 1989 roku, jest mnogość spraw transgranicznych. Nierzadko zdarza się, iż spadkodawca zmarły w Niemczach pozostawił w Polsce nieruchomość. Powyższe może być także skutkiem oddziedziczenia tej nieruchomości po rodzicach. Celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości i jej ewentualnej sprzedaży niezbędnym jest przeprowadzenie sprawy spadkowej po zmarłym na terenie Niemiec spadkodawcy.
 

Czytaj więcej
Odrzucenie spadku po spadkodawcy zamieszkującym w Niemczech (Erbausschlagung)

Odrzucenie spadku po spadkodawcy zamieszkującym w Niemczech (Erbausschlagung)

Życie potrafi nas zaskakiwać. Tak było w przypadku jednej z moich Klientek, który odnalazła w swojej skrzynce pocztowej korespondencję z sądu niemieckiego, zawierającą informację o śmierci jej dziadka, z którym nie utrzymywała kontaktu oraz o znalezieniu się kręgu jego potencjalnych spadkobierców ustawowych.

Czytaj więcej
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – rzeczywiste dobrodziejstwo, czy może przekleństwo?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – rzeczywiste dobrodziejstwo, czy może przekleństwo?

Wraz ze zmianą Kodeksu Cywilnego, od dnia 18.10.2015, zgodnie z art. 1015§2 kc, dla wszystkich spadków otwartych od tej daty, brak złożenia przez spadkobiercę oświadczenia odnośnie spadku w terminie 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o tytule swojego powołania skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Czytaj więcej

Masz pytania? Skontaktuj się