• Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski

Blog

Czy wydziedziczony zawsze jest pozbawiony prawa do zachowku?

Czy wydziedziczony zawsze jest pozbawiony prawa do zachowku?Stosunki rodzinne nie zawsze układają się poprawnie. Nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy dzieci zaniedbują swoich rodziców, co może mieć konsekwencje w zakresie dziedziczenia. Spadkodawca może bowiem, sporządzając testament i powołując do spadku konkretną osobę, dokonać wydziedziczenia swoich zstępnych w myśl na art. 1008 pkt 3) kc tj. zarzucając im uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych. Wydziedziczenie powoduje, iż co do zasady wydziedziczony nie będzie mógł się ubiegać o wypłatę zachowku od spadkobiercy powołanego testamentem.

Czy jednak zawsze? Przyjrzymy się sytuacji gdy do zerwania stosunków rodzinnych doszło wskutek niezawiniony przez wydziedziczonego w testamencie. Może bowiem zdarzyć się sytuacja w której ojciec porzucił swoją córkę w dzieciństwie i spełniał względem niej tylko i wyłącznie zasądzony obowiązek alimentacyjny. Czy wówczas taką córkę można skutecznie wydziedziczyć zarzucając jej uporczywe niedopełnianie obowiązków względem ojca, który nigdy nie chciał nawiązać z nią żadnej relacji rodzicielskiej? Otóż, orzecznictwo wskazuje tutaj jednoznacznie, iż przyczyną wydziedziczenia może być tylko obiektywnie naganne postępowanie uprawnionego, które dodatkowe jest zawinione. (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny z dnia 03 grudnia 2014 r. I ACa 702/14) W sytuacji zatem, gdy takiej zawinionej naganności nie można uprawnionemu do zachowku zarzucić, możliwym jest kwestionowanie dokonanego przez spadkodawcę wydziedziczenia.

W jaki sposób można dochodzić bezskuteczności wydziedziczenia? W tym zakresie wydziedziczony może dowodzić nieważności testamentu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, o ile oczywiście są spełnione ku temu odpowiednie przesłanki (np. spadkodawca w dacie sporządzania testamentu cierpiał na chorobę psychiczną). Wówczas, gdyby testament okazał się nieważny, brak jest skutecznego powołania spadkobiercy do spadku i nie istnieje również wydziedziczenie. Zaznaczyć jednak należy, iż w sytuacji wskazanej powyżej podważenie wydziedziczenia może się odbywać w procesie o zachowek. Wówczas uprawniony do zachowku powinien dowodzić, iż zerwanie więzi rodzinnej zostało dokonane przez samego spadkodawcę, a ten kto zawinił zerwaniu owych więzów nie może ze swej niegodziwości wywodzić korzystnych dla siebie skutków prawnych.
 
Pamiętaj, każdy stan faktyczny jest inny, a prawo spadkowe jest skomplikowane. Kancelaria posiada doświadczenie w procesach o zachowek. Zasięgnięcie fachowej porady prawnej to pierwszy krok do pozyskania wiedzy jak skutecznie ubiegać się o zachowek.

Osoba do kontaktu:
radca prawny Anna Schelski
kancelaria@anna-schelski.pl
www.anna-schelski.pl
tel. 691 180 454
2022-06-29

Masz pytania? Skontaktuj się