• Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski

Windykacja wierzytelności

Windykacja wierzytelności

Kancelaria ściśle współpracuje z zaprzyjaźnioną Kancelarią Komorniczą co pozwala na podjęcie szybkich i skutecznych działań egzekucyjnych, które doprowadzają do wyegzekwowania z majątku dłużnika zasądzonych kwot.

Przygotowujemy wezwania do zapłaty, a w razie potrzeby kierujemy sprawę na drogę sądową.
Wykorzystujemy jednak przede wszystkim wszelkie możliwości polubownego rozwiązania sporu.

Nadto Kancelaria podejmuje również odpowiednie działania po stronie zadłużonych, ustalając czy kierowane roszczenie jest zasadne i czy nie doszło do jego przedawnienia.

Masz pytania? Skontaktuj się