• Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria skutecznie prowadzi cywilne spory sądowe, jak i z sukcesem windykuje wierzytelności swoich Klientów. Wieloletnie doświadczenie Kancelarii skutkuje tym, iż jej prawnicy swobodnie poruszają się w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, co pozwala w najlepszy sposób zabezpieczyć interesy Klientów w procesach sądowych

Nadto Kancelaria opiniuje oraz sporządza wszelkiego rodzaju umowy, aby ich postanowienia odzwierciedlały rzeczywistą wolę stron oraz pozwoliły uniknąć sporów w przyszłości. Działania Kancelarii skupiają się także na obszarze spraw odszkodowawczych oraz o zadośćuczynienie z tytułu różnego rodzaju zdarzeń, a w szczególności wypadków komunikacyjnych. Odpowiednie poprowadzenie sprawy w ramach postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem, pozwala na sprawne uzyskanie odszkodowań, które następnie mogą być także podwyższane na drodze sądowej.
Szczegółowy zakres usług w ramach prawa cywilnego:
  • sprawy o zapłatę,
  • sprzeciwy od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,
  • pozwy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, rentę wyrównawczą,
  • sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • sprawy o eksmisję,
  • sprawy o zniesienie współwłasności.

Masz pytania? Skontaktuj się