• Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski

Prawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria doradza oraz reprezentuje w zakresie sporów pracowniczych zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika.
Szczegółowy zakres usług obejmuje:
 • dla pracodawcy:
  • doradztwo oraz pomoc w tworzeniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania itp.),
  • reprezentacja w procesach sądowych w zakresie zwolnień pracownika oraz dochodzenia przez niego świadczeń ze stosunku pracy,
  • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków przy pracy,
  • dochodzenia powypadkowe.
    
 • dla pracownika:
  • dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy (sprawy o wypłatę premii regulaminowej oraz wypłatę wynagrodzenia),
  • reprezentacja w sprawach o niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • odszkodowania oraz zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy,
  • sprawy o sprostowanie protokołu powypadkowego.

Masz pytania? Skontaktuj się