• Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski

Polsko-niemieckie prawo spadkowe

Polsko-niemieckie prawo spadkowe

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w sprawach spadkowych z niemieckim elementem transgranicznym, w szczególności tych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, położonych w Polsce, celem ich sprzedaży. W sytuacji gdy konieczne jest pozyskanie niemieckiego stwierdzenia nabycia spadku w formie tzw. Erbschein albo europejskiego poświadczenia spadkowego Europäisches Nachlasszeugnis prowadzimy kompleksowo całą procedurę, począwszy od pozyskania odpowiednich aktów z niemieckich urzędów stanu cywilnego, a kończąc na wpisie do księgi wieczystej bądź reprezentowaniu przed notariuszem w ramach umowy sprzedaży nieruchomości.
Nadto Kancelaria wspiera w sytuacji powołania do spadku na terenie Niemiec, kontaktując się odpowiednio z sądem spadku, kuratorem spadku bądź wykonawcą testamentu. W sytuacji gdy spadek obejmuje środki na niemieckich kontach bankowych, przeprowadzamy pełną procedurę wypłaty środków, bez konieczności wyjazdu do Niemiec.
 
Obsługa w sprawach transgranicznych odbywa się dwujęzycznie, a tym samym nie jest potrzebne żadne uprzednie tłumaczenie przedkładanych do analizy dokumentów.

Usługi Kancelarii w zakresie polsko-niemieckiego prawa spadkowego dotyczą:
  • niemieckich stwierdzeń nabycia spadku (tzw. Erbschein)
  • europejskich poświadczeń spadkowych wydawanych przez sądy niemieckie bądź polskie (Europäisches Nachlasszeugnis)
  • likwidacji majątku spadkowego na terenie Niemiec; (konta bankowe)
  • kontaktu z niemieckimi sądami, kuratorami spadku (Nachlasspfleger)
  • uzyskiwania dokumentów z niemieckich urzędów stanu cywilnego

W zakresie spraw transgranicznych Kancelaria doradza także w kwestii odrzucenia spadku po spadkodawcy zamieszkałym na terenie Niemiec.

Masz pytania? Skontaktuj się